RGP_7943.jpg

My Path to Tantra, teaching and sharing knowledge, Tantra University

My name is Tereza, I was born in Czech Republic. I graduated on Thomas Bata University as a accountant. I also worked as a accountant, asistent, secretary etc. There was no place, where I found myself. Maybe you know that feeling. You always come to new job and think " Now it is it, finally". But after some time you realize again, you are not happy and this is not your place and you want to leave. That is what was happening to me for few years, till I did my first massage course. I started as a sport massuer. I really loved to give massages. That is how my career started. It did not take long time and I went for Tantra massage course. I have to say, I was a bit nervous, It is not easy to give good Tantra massage. I have to tell you, Tantra got me. I fall in Love with Tantra over all. I gained confidence quiet quickly and I started to go more into the topic. Then I realized what everything Tantra a nd Tantr a massage can offer. Trust me, there is EVERYTHING! You can find answers for all your questions.

 

When I give Tantra massage therapy to people, I am like in another world. Time and this reality do not exist anymore. That is very difficult to describe by words. When therapist and client bacome one, this is the best. It is going so nicely, easily and naturaly. Some new sensations and feelings are opening slowly and client is slowly entering into another dimension. After session, when I talk with people, we share our experiences and I always feel so happy and grateful for my job, because finally I found myself. I love to help people and give them something, what they had no idea about it exists. 

 

Therefore I decided to start to teach as well. Beacuse I have been in this field some time already, and I know how difficult is to find good, proper, authentic teachings and teachers as well, so then I started to search for good name. I think you can imagine, it is not easy to find good name. One day it just came into my mind Tantra University. And it was coming for next half a year still the same. Tantra University symbolies high spiritual teachings. My idea is to give to people proper useful informations, knowledge and practice for everything they want. Everyone is welcome. If you are beginer or you have already some knowledge, we do not make differences. Slowly we will offer more and more intersting courses and built Tantra University, where people will find answears for all of their questions.

Moje cesta k Tantře, předávání tantrického učení a založení „školy” Tantra University

 

Jmenuji se Tereza a pocházím z České Republiky. Promovala jsem na Universitě Tomáše Bati jako účetní. Jako účetní jsem i pracovala, dále jako asistentka, sekretářka atd. Nebylo žádné místo, kde bych našla sama sebe. Možná znáte ten pocit. Pokaždé přijdete do nové práce a myslíte si "Jo, to je ono". Ale po nějakém čase je to zase stejné. Nejste šťastní a chcete odejít. To je to, co se mi dělo pár let, dokud jsem neabsolvovala můj první masérský kurz. Začala jsem jako sportovní masérka. Dávat masáž se mi opravdu líbilo. To byl začátek mé kariéry. Netrvalo dlouho a absolvovala jsem můj první kurz Tantra masáže. Musím říci, byla jsem lehce nervózní. Dát kvalitní Tantra masáž není jednoduché. Musím vám říci, Tantra mě dostala. Zamilovala jsem se. Sebedůvěru jsem získala docela rychle a začala jsem studovat víc. Rychle jsem pochopila, co vše může Tantra masáž nebo Tantra nabídnout. Věřte mi, tady najdete všechno. Můžete najít odpovědi na všechny své otázky.

 

Když dávám Tantra masáž terapii lidem, ocitám se v jiném světě. Čas a tato realita zmizí. Popsat to slovy je velmi těžké. Když se terapeut a klient spojí jako jeden, tam se dějí zázraky. Otevírají se nové pocity a klient pomalu vstupuje do jiné dimenze. Po skončení terapie spolu s klientem sdílíme své zážitky a já se pokaždé cítím šťastná a vděčná za mou práci, protože jsem se konečně našla. Miluji pomáhat lidem a dávat jim něco, o čem neměli ponětí, že existuje.

 

Proto jsem se rozhodla začít učit. Protože se v tomto oboru už chvíli pohybuji vím, že najít autentické a dobré učitele je velmi těžké. Začala jsem tedy hledat vhodné jméno. Myslím, že si dokážete představit, jak těžké je najít dobré jméno pro to, co děláte, aby zde bylo vystiženo vše. Jednoho dne to prostě přišlo: "Tantra University". A zůstalo v mé mysli po dalších  6 měsíců. Tantra University symbolizuje autentické vysoké spirituální učení. Mým posláním je dát lidem pravdivé a užitečné informace, vzdělání a praxi pro vše, co lidé potřebují a chtějí. Každý je vítán, bez ohledu na zkušenosti, věk, barvu kůže. Pomalu budeme nabízet víc zajímavých kurzů a takto budovat Tantra University, kde lidé najdou odpovědi na všechny jejich otázky.